Verplichte documenten verkoop vastgoed Sint-Niklaas

Verplichte documenten bij verkoop vastgoed in Sint-Niklaas

Ben jij van plan om je woning of appartement in Sint-Niklaas te verkopen? Hou er dan rekening mee dat er heel wat papierwerk bij komt kijken. Welke verplichte documenten je bij de verkoop van je vastgoed in Sint-Niklaas moet kunnen voorleggen, ontdek je hier.

Keuringsattest elektrische installatie

Aan de hand van een keuringsattest van de elektrische installatie weten potentiële kopers of de elektriciteit al dan niet aan de huidige normen voldoet. Je moet de keuring door een erkend controleorganisme laten uitvoeren. Het attest dat de elektriciteitsdeskundige aflevert mag zowel positief als negatief zijn. Bij een negatief verslag zijn de kopers echter verplicht om de elektrische installatie binnen 1,5 jaar na de opmaak van het verslag in orde te brengen en te laten herkeuren.

Bodemattest

Een bodemattest geeft info over de bodemkwaliteit van het perceel. Het vertelt de koper of de grond die hij koopt al dan niet verontreinigd is. Jij of je notaris vragen het attest aan bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Als er geen gegevens beschikbaar zijn, levert OVAM een blanco bodemattest af.

Asbestattest

Als je woning ouder is dan 2001, ben je sinds eind 2022 verplicht een asbestattest voor te leggen bij de verkoop. Een gecertificeerde asbestdeskundige komt bij je langs om een asbestinventarisatie te doen. De OVAM levert vervolgens het asbestattest, waarin staat of er asbest aanwezig is, wat de staat ervan is en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Meer weten over het verplichte asbestattest? Lees dan zeker onze blog.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Een energieprestatiecertificaat vertelt je met een score tussen A+ en F hoe energiezuinig je woning is. Als je huis of appartement nog geen energiescore heeft, moet een energiedeskundige bepalen welk label het krijgt. In het certificaat dat volgt, vind je bovendien allerlei tips, aanbevelingen en een bijhorende kostenraming om het label te verbeteren. Krijgt je woning EPC E of F? Dan geldt er voor de koper een renovatieverplichting: binnen de vijf jaar moet het pand energielabel D of beter behalen.

Watertoets

De watertoets informeert potentiële kopers over het overstromingsrisico van het perceel en het gebouw. Scores tussen A en D geven de overstromingsgevoeligheid weer. Ontdek alles over de informatieplicht over overstromingsgevoeligheid.

Postinterventiedossier

Is je woning na mei 2001 gebouwd of gerenoveerd door een aannemer? Dan heb je voor de verkoop een postinterventiedossier nodig. Dat dossier bevat alle technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe het opgebouwd is en welke materialen er gebruikt zijn. Het postinterventiedossier moet levenslang met het gebouw meegaan om de veiligheid en gezondheid van de mensen die er later werkzaamheden aan uitvoeren, te garanderen. Lees alles over het postinterventiedossier in onze blog.

Stedenbouwkundige informatie

Als verkoper ben je ook verplicht om de koper de nodige informatie te verstrekken over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Die informatie vind je terug in het vergunningen- en plannenregister, waarvan je een uittreksel kan vragen bij je gemeente. Let wel op, want bij verkoop mag het uittreksel stedenbouwkundige informatie niet ouder zijn dan één jaar.

Uittreksel kadaster en kadastraal plan

Je hebt ook een uittreksel uit het kadaster en een kadastraal plan nodig. De koper moet over volgende info beschikken: kadastrale perceelgegevens zoals perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, bouwjaar en kadastraal inkomen. Je kan het uittreksel via MyMinfin aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Informatie over de erfgoedwaarde

Als verkoper moet je ook melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van onroerend erfgoed. Die info vind je op www.inventaris.onroerenderfgoed.be.

Eigendomstitel of notariële aankoopakte

Om de verkoop door te kunnen laten gaan, heb je de eigendomsakte nodig. Dat is het wettelijke bewijs dat jij de woning gekocht hebt en dus ook bezit. Het origineel is bewaard bij de notaris die het document heeft opgemaakt. Als je je woning na 2015 hebt aangekocht, kan je de notariële aankoopakte ook altijd terugvinden op www.notaris.be onder Mijn notariële akten.

Heb je de woning geërfd? Dan heb je daarbovenop de fiscale aangifte van nalatenschap en de akte van erfopvolging nodig.

Keuringscertificaat stookolietank

Als je woning nog verwarmd wordt met mazout, moet de stookolietank conform wettelijke bepalingen zijn, zodat er geen bodemverontreiniging kan plaatsvinden. Je moet je stookolietank dus laten controleren door een expert. Het certificaat dat je na de controle krijgt, moet je kunnen voorleggen bij de verkoop.

Gegevens mede-eigendom

Verkoop je een appartement? Dan zijn er nog een aantal bijkomende zaken die je moet kunnen voorleggen:

  • De basisakte
  • Het reglement van mede-eigendom
  • Het pv van de laatste drie algemene vergaderingen
  • De afrekening van de lasten (werkkapitaal en reservekapitaal)

Meestal vraagt je notaris al die documenten op bij de syndicus. Woont er momenteel een huurder in je appartement? Dan ben je verplicht om de huurovereenkomst, plaatsbeschrijving en het attest storting huurwaarborg over te maken aan de koper.

Immo Selekt leidt de verkoop van vastgoed in Sint-Niklaas in goede banen

Zie jij door de bomen het bos niet meer? Als je beroep doet op een vastgoedmakelaar zoals Immo Selekt maken we je met veel plezier wegwijs in al het papierwerk. Wij weten precies wat je nodig hebt, hoe je eraan komt en wat de kosten zijn. Wij ontzorgen je volledig en leiden jouw verkoop in goede banen!

Neem contact met ons op om een afspraak te maken. Samen bespreken we de verkoop van je woning en bereiden we alles tot in de puntjes voor.

 

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.